Mosonmagyaróvár

Intézmények, szolgáltatások

Intézmények, szolgáltatások

A szolgáltatásokat a társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.

Elérhetőség: www.szocmkt.hu

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

 • Szociális alapszolgáltatások
  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • Nappali ellátás
   • Idősek Klubjai
   • Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei
   • Hajléktalanok Nappali Melegedője
 • Szakosított ellátások
  • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
   • Idősek Gondozóháza
   • Hajléktalanok Átmeneti Szállása
  • Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
   • „Aranykor” Idősek Otthona
   • Idősek Otthona
     

2. Család- és Gyermekjóléti Központ

 • Gyermekjóléti és családgondozási feladatok
  • Gyermekek átmeneti otthona,
  • Napközbeni gyermekfelügyelet,
  • Szenvedélybetegeket segítő szolgálat.